Newsletter

Ev. č. 208, Jedinečné stavební pozemky - FRYMBURK

Pozemky » Ev. č. 208, Jedinečné stavební pozemky - FRYMBURK

2018-02-01 16:55

Stavební pozemky s částečným výhledem na Lipenské jezero přímo ve Frymburku. Jedná se o komplex stavebních parcel, ze kterých si každý vybere na jedinečném místě nedaleko centra městyse. Vzdálenost od silnice směr Světlík, Větřní, Český Krumlov je 150 metrů. Vzdálenost od silnice směr Černá v Pošumaví je 210 metrů.
Doporučujeme osobní prohlídku.

778/233     výměra:    962 m2    č. pozemku:                   36      cena:     2.642.750,- Kč 
778/191                  1.024 m2                                           7                     2.150.000,- Kč
778/194                  1.120 m2                                           8                     2.350.000,- Kč

Zastavitelnost může být až 35 %. Pozemky jsou v územním plánu označeny jako: bytová výstavba individuelní, hromadná (plochy bydlení), což mimo jiné znamená toto: výška zástavby přízemní, eventuelně dvě nadzemní podlaží (obyvatelné podkroví), možnost podsklepení; procento zastavitelnosti pozemku je stanoveno do 35 % velikosti pozemku včetně zpevněných ploch; zastřešení objektů formou sedlových střech převažující, z velké části pravidelných, případně ukončených valbami a polovalbami o sklonu 30-40 stupňů. Tašková krytina barvy červené až hnědé. Cena napojení na inženýrské sítě je již zahrnuta v ceně pozemku. Hovoříme zde samozřejmě o elektřině, voděplynu a kanalizaci. Budování komunikací je před dokončením. Bohužel těsně před položením asfaltového koberce a dokončením celého projektu začalo sněžit a mrznout. Proto byly tyto práce odsunuty až na jaro a budou hotové nejpozději do 31. 7. 2018. Vybudované komunikace včetně přípojek vedoucích ke všem nabízeným stavebním pozemkům převezme městys Frymburk do své správy po ukončení projektu. Pouze malou cestu k pozemkům 1b, 2, 23, 22, 24 a 25 nikoliv. Tato (růžová) cesta zůstane v majetku šesti spolumajitelů, ale bude plnohodnotná, široká zhruba 6 metrů, bude štěrková (spolumajitelé se ale mohou lehce dohodnout a nechat ji potáhnout asfaltovým kobercem), bude odvodněná a zpevněná - její bezvadná kvalita je vidět na obrázku z 1. 2. 2018.

Na sjezdovku Kramolín je jen 9 km, Český Krumlov je vzdálen 24 km.

Pozemek číslo 7.

Pozemek číslo 7.

Pozemek číslo 8.

Pozemek číslo 8.

A příjezd k velkým poz.

A příjezd k velkým poz.

Budování silnic a sítí.

Budování silnic a sítí.

Někde se již připravuje stavba.

Někde se již připravuje stavba.

Štěrková cesta.

Štěrková cesta.

Pozemek 1b.

Pozemek 1b.

   
Facebook